Algemene voorwaarden Landelijk at Home

Aankoop meubelen
Als u bij ons een bestelling via de webshop heeft geplaatst word u, via de email, op de hoogte gehouden over het verloop van de bestelling. Het product word na aankoop via de webwinkel uiterlijk 3 dagen voor u gereserveerd. Na deze 3 dagen behoud Landelijk at Home het recht het product door te verkopen aan derden.
Als u een bestelling heeft geplaatst in de winkel of via de email krijgt u hiervan een orderbevestiging. Deze orderbevestiging dient u vooraf te controleren op juistheid. Door middel van het overmaken / pinnen van de aanbetaling geeft u aan de algemene voorwaarden gelezen te hebben en hiermee akkoord te gaan.
U krijgt bericht wanneer de meubels binnen zijn waarnaar er een afspraak zal worden gemaakt voor levering of het ophalen ervan.

Alle maten op de website zijn indicatief. Hieraan kunnen geen rechten worden verleend. Wij doen ons best alles zo goed en duidelijk mogelijk op de website te vermelden. Alle maten kunnen in de winkel worden gemeten of bij ons worden opgevraagd voor een extra controle.

Prijzen
Alle prijzen op de website zijn in euro`s, inclusief 21% btw en excl. verzending/transportkosten. De prijzen zijn gebaseerd op het zelf afhalen van de meubels. Ophalen kan in onze winkel in Oirschot tijdens onze openingstijden of op afspraak.

Bezorgen
U kunt de meubels zelf afhalen. Het is uiteraard ook mogelijk dat de meubels bezorgd worden.
Transportkosten zijn op aanvraag of worden vooraf besproken. De bezorgkosten staat vermeld op de orderbevestiging.
Zodra de meubels binnen zijn word er een afleverdatum afgesproken.
Levering geschiedt op de begane grond of bij aanwezigheid van een lift ook op etage. Er worden geen meubels via de trap omhoog gedragen, tenzij vooraf besproken.
Landelijk at Home is niet aansprakelijk voor schade welke ontstaan tijdens het transport door derden of eigen vervoer van de klant.
Landelijk at Home is niet aansprakelijk mocht een meubelstuk niet door de deur, trapgat en dergelijke passen. Dit dient u zelf vooraf goed te berekenen. De maten staan bij het product op de site vermeld of kunnen worden opgevraagd ter extra controle. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor de fouten gemaakt door de koper, en heeft deze alle lasten en kosten te dragen.

Betaling
Bij het bezorgen of afhalen van de meubels kunt u deze betalen door middel van contante betaling of per pin. Betaling (vooraf) via de bank is uiteraard ook mogelijk. Wij beschikken over een mobiele pin.
Wanneer er (door de vaak grotere afstanden) gebruik word gemaakt van de bezorgdienst van Brenger of via een rechtstreekse levering sturen wij vooraf de factuur.
Wij factureren nooit achteraf!

* (Maatwerk) meubels worden speciaal voor u op maat gemaakt/voor uw besteld. Wij vragen hiervoor een aanbetaling van circa 25% vooraf, het resterende bedrag kan worden betaald bij het afhalen/bezorgen van de meubels. Door deze aanbetaling bent u verplicht de meubels af te nemen. Deze aanbetaling word niet terug betaald.

Levertijd
De levertijd voor de (maatwerk) meubels ligt momenteel tussen de 12-30 weken. Wij streven ernaar alles zo snel als mogelijk is te leveren. Wanneer Landelijk at Home de meubels, door wat voor reden dan ook, niet binnen de gestelde tijd kan leveren proberen wij u hiervan tijdig op de hoogte te stellen. Een leveringstermijn die redelijkerwijs wordt overschreden geeft geen recht tot vergoeding of annulering, tenzij de overschrijding zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. Bij annuleren word de aanbetaling die is voldaan niet vergoedt.

Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Landelijk at Home verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering op u over.

Herroepingsrecht
Bij de aankoop van producten via onze website heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product.
Tijdens de bedenktijd zal zorgvuldig worden omgaan met het product en de verpakking. U zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien U van het herroepingsrecht gebruik maakt, zult u het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Landelijk at Home retourneren, conform door Landelijk at Home verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Deze vind u terug op onze website.
Wanneer u gebruik wenst te maken van dit herroepingsrecht bent u verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Landelijk at Home door een email te sturen naar info@landelijkathome.nl. Nadat u kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht dient u het product binnen 14 dagen, na aanmelding, retour te sturen.
U dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
Indien U na afloop van bovengenoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, is de koop een feit.

Kosten in geval van herroepingsrecht
Indien U gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor uw rekening.
Indien u een bedrag betaald heeft, zal Landelijk at Home dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Landelijk at Home. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door u is gebruikt tenzij u nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door u als klant zelf bent u aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

Sommige aankopen worden alleen in onze fysieke winkel aangenomen en niet online via onze webshop. Om deze reden is de `aankoop op afstand` niet van toepassing en geldt er geen herroepingsrecht. Mocht u een bestelling doen via onze webshop van deze producten dan nemen wij vooraf contact met u op. Hieronder vallen:
- Meubels* die via de website zijn aangekocht en worden/zijn bezorgd via meubeltransport
- Maatwerk meubels* en accessoires
- Meubels* die niet op voorraad zijn, daardoor een levertijd hebben en voor u worden besteld
- Verf van Carte Colori of Painting the Past
- Sale items
- Meubels in de bredere zin van het woord. Hieronder vallen ook vloerkleden, schilderijen etc. die speciaal voor u zijn besteld.

De aankopen in de winkel kunnen binnen 14 dagen worden geruild of u krijgt een tegoedbon. Deze is geldig tot 1 jaar na datum.
Landelijk at Home neemt geen meubels / vloerkleden / schilderijen of andere items die voor de klant in onze winkel zijn besteld en aangekocht retour. Alle items kunnen vooraf bezichtigt/besproken worden voordat u besluit tot aankoop.

Garantie en aansprakelijkheid
Op al onze producten wordt fabrieksgarantie gegeven van 2 jaar of in overeenstemming met de algemene voorwaarden van onze leverancier.
Landelijk at Home is niet aansprakelijk voor de natuurlijke werking van hout (kiertjes en scheurtjes) en geeft hier dan ook geen garantie op.
Landelijk at Home geeft geen garantie op meubels die als showmodel zijn aangekocht en die hierdoor met korting zijn aangekocht.

Natuurlijke werking van hout
Onze meubelen bestaan voor 100% uit echt hout. Voorbeelden van onze massieve houtsoorten zijn: teak en Ulin. Ook bieden wij houten meubelen onbehandeld (puur natuur) aan. Hout is een natuurproduct, elk stuk hout is anders en uniek. Structuur en kleurverschillen tussen onderlinge onderdelen zijn hierdoor onvermijdelijk. Dit meubel is op ambachtelijke wijze vervaardigd.

Teakhout
Teak hout is een redelijk harde houtsoort afkomstig van de teakboom (loofboom). Deze boom groeit voornamelijk in Indonesië en India. Teakhout kent een matig grof tot grove nerfstructuur en de kleur is lichtbruin tot goudbruin. Het oppervlak van teak voelt “zacht” (vettig) aan, doordat er zich olieachtige stoffen in het hout bevinden. De grote klimaatverschillen tussen Azië en Europa zorgen ervoor, dat het hout blijft werken. Dit betekent dat scheurtjes, trekken of krimpen tijdens het gebruik kunnen ontstaan. Dit geeft ook het authentieke karakter aan de meubelen van deze houtsoort. Teak kan onder invloed van vochtige of droge lucht gaan werken, waardoor scheurtjes kunnen ontstaan, of verbindingen open kunnen gaan staan en/of weer sluiten. Geadviseerd vochtpercentage voor in de woning: rond 50%.

Het meubel is gemaakt van gerecycled (oud) teakhout waardoor gebruikssporen aan de oppervlakte zichtbaar kunnen zijn. De exclusiviteit van natuurlijke houtmaterialen en de tekenen van de geschiedenis worden zo ontwerpkenmerken. Dit product ontstaat overwegend door handarbeid. Onregelmatigheden en minimale (maat) afwijkingen zijn dan ook mogelijk.

Onder invloed van kou, warmte, vocht en droogte kan hout gaan ‘werken’. Bij te droge lucht gaat het hout krimpen en kunnen er kleine krimpscheurtjes ontstaan. Om mogelijke scheuren en krimpnaden te voorkomen adviseren wij u om de luchtvochtigheid in uw woning zoveel mogelijk op peil te houden. Dit kan bijvoorbeeld door waterbakjes aan verwarmingsradiatoren te bevestigen. Door het gebruik kunnen fijne krasjes ontstaan. Dit is niet te voorkomen en valt daarom niet onder de garantie. Vermijd tevens ook het contact met hete voorwerpen.

Klachtenregeling
De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@landelijkathome.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil/. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Stoffen en kleuren
In onze winkel werken wij veel met natuurlijke kleuren/stoffen en materialen. Veel stoffen die wij verkopen hebben een samenstelling van katoen met linnen. Deze hebben de charme die goed past bij de landelijke stijl. Echter hebben deze stoffen een grotere kans op verkleuringen tov synthetische stoffen. Katoen linnen stoffen verkleuren altijd, ook al staat het meubel niet in direct zonlicht. Ons advies is om een meubel met deze stof dan ook niet in de zon te zetten. Verkleuringen kunnen al binnen een aantal maanden ontstaan. Landelijk at Home is niet aansprakelijk voor de natuurlijke werking van deze stof en geeft hier dan ook geen garantie op.
Stof knipstalen die wij meegeven vanuit onze winkel kunnen een kleurafwijking hebben met de bestelde meubels. Wilt u zeker zijn van een bepaalde stof/kleur vraag dan een staal aan van een rol waar ook de meubels van geknipt kunnen worden.
Ook werken wij veel met houten kleurstalen voor onze kasten en andere houten items. Onze kasten en de stalen krijgen een verfproces en worden met de hand geschilderd en in de was gezet. Hierdoor kan de kleurstaal afwijken van de bestelde meubels.
Landelijk at Home is niet aansprakelijk voor geringe kleurafwijking en geeft hier dan ook geen garantie op.

Reclamaties, aansprakelijkheid en annuleringen
U heeft de verplichting om bij aflevering van de goederen deze te controleren op beschadigingen en te onderzoeken of de goederen aan de overeenkomst beantwoorden. Bij akkoord dient u te tekenen voor goed ontvangst en juistheid van de overeenkomst. Indien dit niet het geval is dient u Landelijk at Home zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte te stellen, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was.
Indien bij levering direct word geconstateerd dat het product niet overeenkomt met de overeenkomst of dat er schade is dient u deze te weigeren en mee retour te geven aan de betreffende chauffeur. U dient dan niet te tekenen. Wanneer u akkoord gaat met de levering en het geleverde product dient u wel te tekenen.
Wanneer er directe constatering was bij de levering van een onjuist product en het meubel is gehouden dan zijn de betreffende transportkosten voor het retour halen van het meubel voor rekening van de koper.
Wanneer het meubel retour word gegeven zullen wij zo spoedig mogelijk contact opnemen en zorgdragen voor een passende oplossing.
Uitzondering hierop is wanneer er meubels of accessoires zijn bezorgd met de bezorgdienst Brenger. Bij schade dient u dit te melden aan de desbetreffende koerier en Landelijk at Home hiervan op de hoogte te brengen.
Wij zullen dan zorgdragen voor een passende oplossing en eventueel een nieuw transport boeken voor het ophalen van de bestelde goederen.
Vanaf het moment van aankoop bent u gehouden aan de algemene voorwaarden van Landelijk at Home. De bestelling van nieuw te bestellen meubels word direct bij onze leveranciers geplaatst en het productieproces word meteen in werking gesteld. Elke wijziging daarna word beschouwd als een annulering van de oorspronkelijke bestelling.
Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer is er een schadevergoeding verschuldigd van 30% van het aankoopbedrag en er zal geen restitutie plaatsvinden van de aanbetaling.
Het percentage bedraagt 50% indien er sprake is van een spoedige levering en afnemer daarvan op de hoogte is gesteld.

Iprotect vlek en servicegarantie
Wanneer u gebruikt maakt van de vlek en servicegarantie van Iprotect, krijgt u bij levering van de meubels spuitbussen mee. Hiermee kunt u de meubels inspuiten. In de doos zit een certificaat met een uniek nummer. Samen met de factuur is dit het aankoopbewijs. Mocht u in de looptijd van 5 jaar een aanspraak willen maken op deze service, kunt u telefonisch contact opnemen met hun servicedesk. Zij helpen u verder.

U dient binnen 3 dagen melding te maken van het probleem bij Iprotect. Wij raden het af om zelf de meubels schoon te maken of op de stoffen te wrijven. Om een vlek te verwijderen adviseren wij met een schone doek en lauw water voorzichtig te deppen en meteen contact op te nemen met Iprotect.

Landelijk at Home is ten alle tijde bevoegd een aankoop te annuleren. Bij het annuleren door Landelijk at Home zal het betaalde voorschot worden terugbetaald.

Leveringsvoorwaarden samengevat
- Levering geschiedt op de begane grond of bij aanwezigheid van een lift ook op etage. Er worden geen meubels via de trap omhoog gedragen, tenzij uitdrukkelijk vooraf besproken. Bij onverwachte obstakels zullen wij de goederen leveren tot na de 1e deur of mee retour nemen.
- Landelijk at Home is niet aansprakelijk voor schade welke ontstaan tijdens het transport door derden of eigen vervoer van de klant. Bij het ophalen / laten ophalen van meubels dient u deze vooraf te controleren op fouten en/of gebreken. Wanneer de meubels worden meegenomen is er goedkeuring gegeven en getekend voor goed ontvangst. Landelijk at Home is niet aansprakelijk voor schade na goedkeuring.
- Landelijk at Home is niet aansprakelijk mocht een meubelstuk niet door de deur, gang, trapgat en dergelijke passen. Dit dient u zelf vooraf goed te berekenen. De maten staan bij het product op de site vermeld of kunnen vooraf opgevraagd worden wanneer er enige twijfel is.
- Veel van onze bankstellen zijn hoger en dieper dan een gemiddelde bank. U dient hier zelf rekening mee te houden bij de aankoop.
- Bij leveringen van meubels dient de weg voor de woning begaanbaar te zijn en voorzien van bestrating, ook dient de weg in de woning vrij te zijn van obstakels welke een belemmering kunnen vormen voor de bezorgers.
- Bij leveringen van meubels word vooraf gekeken of de betreffende meubels zonder belemmering naar binnen kan worden gebracht. (deuren en gangen moeten breed genoeg zijn om de meubels naar binnen te brengen en eventueel een bocht te kunnen maken).
Wanneer dit niet mogelijk is dan word er vooraf toestemming gevraagd voor het naar binnen brengen van de meubels. Schade welke ontstaan door bovenstaande worden ten laste gelegd van koper.
Ook kunnen er extra kosten word gerekend wanneer er, zonder overleg voorafgaand, belemmeringen zijn tijdens het naar binnen brengen van de meubels.
- Wij zijn niet aansprakelijk voor de fouten gemaakt door de koper, en heeft deze alle lasten en kosten te dragen.
- Wanneer alle meubels zijn bezorgd dient u deze, samen met de bezorgers, te controleren op fouten en/of gebreken. Wanneer er direct bij levering schade word geconstateerd en u hiermee niet akkoord gaat dient u het meubel mee retour te geven. Bij goedkeuring kan er getekend worden voor goed ontvangst.

Transport met Brenger
Omdat wij veel klanten door het gehele land hebben maken wij regelmatig gebruik van het koeriersplatform Brenger.
Wanneer er gebruik word gemaakt van een levering met Brenger worden de kosten vooraf besproken. Het transport met Brenger betreft in de meeste gevallen een eenmanslevering, tenzij vooraf besproken. Dit betekend dat er op locatie iemand aanwezig is die hulp kan bieden aan de koerier met het uitladen van de meubels.
De meubels worden alleen bezorgd, u dient deze zelf uit te pakken. Levering geschied ook op de begane grond, tenzij vooraf besproken.
Wanneer de meubels binnen zijn nemen wij contact op voor levering. Wij bezorgen met Brenger op woensdag, donderdag of vrijdag. Omdat Brenger een externe transporteur is dient de laatste betaling voor levering bij ins binnen te zijn. Na ontvangst betaling kan het transport plaatsvinden.
Wanneer er bij levering directe zichtbare schade word ontdekt dient u dit te melden bij de transporteur. Schade ontdekt na uitpakken dient u binnen 24 uur te melden door een email te sturen naar info@landelijkathome.nl. Wij zorgen voor een passende oplossing.
Transporten die 24-60 uur voor ophaalmoment (moeten) worden geannuleerd worden voor 50% gerekend. Transporten die binnen 24 uur (moeten) worden geannuleerd worden voor 75% gerekend.
Bij geen tijdige betaling, na afspraak bezorgmoment, kan het transport moeten worden geannuleerd en worden bovenstaande kosten doorgerekend.

Mocht u twijfelen over de maat van de meubels of andere vragen hierover hebben dan denken wij graag met u mee!

Geschillen
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2011 - 2024 Landelijk at Home | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel